Algemene info

Het doel van een BIN of Buurt Informatie Netwerk is het verhogen van het veiligheidsgevoel en het meldingsgedrag van de burger, het bevorderen van een sociale buurt en het verspreiden van preventie en dit alles om woninginbraken, diefstallen en criminaliteit te voorkomen.

Een buurtinformatienetwerk is een volledig wettelijk informatie-netwerk waarbij er onderling informatie uitgewisseld wordt door de politiediensten en de wijkbewoners. Als burger worden we gestimuleerd om onregelmatigheden op een efficiënte manier te melden aan de politie. Anderzijds ontvangen we bruikbare informatie van de diverse politiediensten.

BIN in Lochristi

In Lochristi zijn er momenteel 15 BIN’s actief met in totaal meer dan 1700 deelnemende gezinnen en 1 BIN-Z(elfstandigen) met 70 aangesloten winkeliers/bedrijven. De BIN-werking is gestart in augustus 2000 in de wijk Vaarlaars-Lieskensakker na een groot onveiligheidsgevoel na veel woninginbraken.

Wie is er bij betrokken?

Het BIN is een samenwerking tussen 3 partners: de burger, de politie en de gemeente.
Ieder BIN wordt geleid door een coördinator gesteund door één of meerdere mede-coördinatoren en personen die instaan voor de verdeling van de BIN-krant.
Alle wijkbewoners kunnen zich vrijblijvend aansluiten bij het BIN.
Bij de politie zijn er diverse diensten betrokken bij de BIN-werking; zowel Federale politie (101-centrale) als Lokale politie (operationele dienst, recherche, wijkwerking, preventie,…). Er is ook een BIN-gemandateerde politiebeambte.
De gemeente zorgt vooral voor financiële en logistieke ondersteuning. De Burgemeester Yves Deswaene is nauw betrokken bij de BIN-werking in de gemeente.

Herkenningspunten van het BIN

Het BIN is zichtbaar aanwezig door de volgende hulpmiddelen:

 • Aan het begin van iedere straat is er een verkeersbord geplaatst dat verwijst naar de aanwezigheid van een BIN in deze wijk.
 • Iedere deelnemende wijkbewoner krijgt een sticker om aan de brievenbus of het raam te bevestigen. Deze sticker bevat hetzelfde logo als op het verkeersbord. De wagens van de wijkbewoners worden voorzien van een sticker.

Praktische werking van het BIN

De wijkbewoners melden telefonisch bij de 101- centrale van de Federale Politie een verdacht voertuig,persoon,…. Het is belangrijk om veel en zo juist mogelijke informatie te geven.

Door goede en nuttige meldingen kunnen we als burger de politiediensten helpen om misdrijven te voorkomen en op te lossen.

Bij verdachte personen: geef een nauwkeurige persoonsbeschrijving namelijk: man of vrouw, leeftijd, gestalte, haar (kleur, lang of kort), lichaamsbouw, kledij, enz.

Bij verdachte voertuigen: geef een nauwkeurige beschrijving van het voertuig namelijk: nummerplaat, merk, type, kleur, beschadigingen, hoeveel personen in de auto, enz.

Deze informatie staat op de BIN- infokaart die ieder BIN-lid krijgt.

De dispatching van de Federale Politie zal deze melding controleren (vb. nummerplaat wagen,…) en in overleg met de politiepatrouille een beslissing nemen over het al of niet activeren (opstarten) van het telefonisch meldingssysteem van het BIN.

Er wordt in elk geval een politiepatrouille ter plaatse gestuurd.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • De centrale beslist om het BIN op te starten.
  Elk BIN-lid uit die wijk ontvangt een door de dispatching ingesproken telefonisch bericht via de coördinator met de beschrijving van de verdachte handeling, met te nemen maatregelen, met eventueel bijkomende info,…
  Pas de te nemen maatregelen toe (vb. licht aandoen binnen en buiten,…) om mogelijke daders af te schrikken.
  Wees waakzaam en opmerkzaam en neem bij abnormale waarnemingen contact op met de 101.
  Blijf binnen en onderneem zeker eigenhandig geen handelingen.
 • De centrale beslist om het BIN NIET op te starten.
  De melder wordt, indien mogelijk, op de hoogte gebracht over de vaststellingen door de politiepatrouille.

BIN-informatie

De BIN-werking is gebaseerd op 3 communicatie-kanalen:

 • DRINGENDE BERICHTEN
  Telefonische berichten via telefoon of gsm naar alle BIN-leden, bij ernstige feiten in één bepaalde wijk of voor meerdere of alle BIN-wijken per deelgemeente, gemeente. Deze berichten komen meestal vanuit de 101-disaptching na overleg met de politiepatrouille.
 • PREVENTIEVE BERICHTEN
  Telefonisch bericht of een mail bij een mogelijke dreiging met preventieve tips om diefstallen te voorkomen. Deze telefonische berichten gaan tegelijkertijd naar alle BIN-wijken.
 • BIN- KRANT
  Maandelijks, met een overzicht van gepleegde feiten, meldingen, inbraakmethodes, preventietips,… Je krijgt deze BIN-krant via mail of op papier.

Alle opgegeven telefoonnummers worden geprogrammeerd in de telefooncentrale. Bij ernstige feiten kunnen alle BIN-leden binnen een paar minuten verwittigd worden op hun vaste telefoon of GSM. Zij horen een ingesproken bericht. Het telefonisch bericht begint met 1 à 2 seconden stilte, een kort signaal, gevolgd door de melding: “ Dit is een bericht …”. Daarna hoort u het bericht van de politie (of van de coördinator) dat begint met : Dit is een bericht van de (federale) politie …. met vermelding van de vastgestelde feiten en de te nemen maatregelen (vb. buitenverlichting aansteken).

De telefonische berichten (dringend en preventief) kunnen ingesproken worden door de 101-dispatching, door de lokale politie, door Ivan Buyle (hoofd-coördinator BIN Lochristi)voor alle BIN-wijken.
Een bericht voor één bepaalde wijk kan ook door iedere BIN-coördinator of mede-coördinator van die bepaalde BIN-wijk zelf ingesproken worden.

Wettelijke bepalingen

In overeenstemming met de omzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is er een overeenkomst (BIN-charter) opgesteld tussen de lokale overheid, de politiedienst en de diverse BIN’s in Lochristi. Dit charter is opgenomen in het zonale veiligheidsplan en overgemaakt aan het Vast Secretariaat voor de Preventie (VSP).